Zelený zákal – symptómy a liečba

Zelený zákal je očná choroba, ktorá vedie k poškodeniu zrakového nervu, čo zase môže ovplyvniť zhoršenie alebo úplnú stratu zraku. Ako hlavná príčina vznikania tejto choroby je uvádzané príliš veľké zvýšenie tlaku vo vnútri oka.

Podľa odhadov na celom svete na zelený zákal je chorých asi 67 miliónov ľudí. V Poľsku počet takých osôb osciluje v hraniciach 700 tisíc. Hrozná je však jest ešte jedna štatistik, podľa ktorej cca 6 miliónov ľudí pre zelený zákal je úplne nevidomých.

Medzi faktormi ktoré ovplyvňujú zelený zákal sa podčiarkuje o. i.

K symptómom choroby patria napríklad zmenšenie sily zraku ako aj obmedzenie polia videnia.

Zelený zákal je bohužiaľ neliečivou chorobou. Zmeny, ktoré už boli, nemôžu byť zrušené. Napriek tomu v prípade rýchleho objavenia choroby je možné zastavenie jej ďalšieho vývoja. Liečba zeleného zákalu môže na konať cestou farmakológie, operácie alebo aj laseroterapie. Predovšetkým však treba si pamätať na pravidelné badaniach u očného lekára, lebo len ony dovoľujú rýchlo objaviť zelený zákal a obmedziť jehovývoj.O autorovi