Hypertenzia

Hypertenzia je v poslednej dobe mimoriadne často srtetávanou chorobou a našom spoločenstve. O tejto sa hovorí, že patrí k najhorším prvkom súčasnej civilizácie. Je názor, že asi 30% Poliakov trpí hypertenziou, no väčšina chorých ktorí vedia o zvýšených hodnotách tlaku sa nelieči vôbec alebo liečia sa bez výsledkov. Hypertenzia sa zvyčajne vyvíja bez symptómov, a príliš neskorá diagnóza môže byť veľmi nebezpečná pre náš organizmus. Príliš vysoký tlak môže poškodiť stienky prvkom obehovej sústavy čo môže spôsobiť pretečenie krvi kle do rôznych tkanív jak cievna mozgová príhoda.

Faktory, ktoré zväčšujú pravdepodobnosť ochorenia sú napríklad: príliš malé množstvo spánku, fajčenie tabaku, konzumpcia alkoholu, stres alebo obezita. Nezávisle od toho, či cítime bolesti alebo nie, treba vykonávať pomery tlaku najlepšie niekoľkokrát v priebehu dňa, odpočívajúc. Pomer tlaku patrí k nemnohým vyšetreniam , ktoré pacient môže urobiť sám - a takto sa uistiť, či nie je ohrozený chorobou. Ako sa vyhýbať hypertenzii? Predovšetkým viesť zdravú životosprávu – fyzická aktivita a výber vhodnej diéty sú dva základné faktory, ktoré spôsobujú, že ohrozenie hypertenziou významne klesá. Pre zmenšenie tlaku je dobre zmenšiť alebo úplne zrušiť lub z našej diéty kuchynskú soľ a uviesť väčšie množstvo rýb, ovocia a zeleniny, ktoré pozitívne ovplyvnuju naše zdravie.O autorovi